Kontakt

boule4_org-300x159

ATboulen.se är en ideell sida som drivs med visst välvilligt och tacksamt ekonomiskt stöd från våra sponsorer. Material till sidan tar vi gärna emot i form av text och bilder från deltagande lag samt övriga engagerade. Vi förbehåller oss att redigera i insänt material och publicerar i mån av tid och resurser.

För att lämna resultat kan du helst skicka ett sms eller alt. ringa
070-579 86 41

Text, bilder och annat publicerbart material skickar du till
redaktor@atboulen.se

Eventuella problem eller fel på sidan – skicka ett mail till
webadmin@atboulen.se